powrót

Ubezpieczenia suszy w Concordii

Informacje prasowe CSR

19 / 02 / 2019

18 lutego br. firma Concordia Ubezpieczenia, należąca do Grupy Generali, uruchamia pilotażowy projekt ubezpieczenia upraw od ryzyka suszy. Wybranym klientom, którzy zawarli ubezpieczenie w jesiennym sezonie 2018 roku, Concordia zaoferuje możliwość ubezpieczenia ryzyka suszy tylko w odniesieniu do zbóż ozimych.

Zawierając umowę ubezpieczenia, ubezpieczyciel będzie opierać się na modelowaniu kategorii gleb z dokładnością do każdego pola, a w likwidacji szkód wykorzysta metody obrazowania satelitarnego, które pomogą w określeniu przez rzeczoznawców plonu rzeczywistego na polach uprawnych.

– Ze względu na fakt, że jest to zupełnie nowe ryzyko, bardzo zależy nam na tym, żeby klienci dokładnie znali zasady funkcjonowania polisy. Ubezpieczenie ryzyka suszy, objęte dopłatą z budżetu państwa w wysokości 65%, jest związane z zastosowaniem pomniejszenia każdej szkody o równowartość 25% sumy ubezpieczenia na danym polu – wyjaśnia Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii Ubezpieczenia należącej do Grupy Generali.

I dodaje: – Bardzo ważną kwestią jest, żeby rolnicy wiedzieli o franszyzie redukcyjnej w wysokości 25% sumy ubezpieczenia na danym polu (poziom franszyzy redukcyjnej wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich).

Concordia przygotowała materiał informacyjny, w którym przedstawia najważniejsze kwestie na temat konstrukcji ubezpieczenia.

Natomiast już kilka dni po nastaniu kalendarzowej wiosny, tj. od 25 marca, Concordia Ubezpieczenia uruchomi dobrze znane rolnikom ubezpieczenie upraw od gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, huraganu.

Rolnicze rośliny uprawne będą mogły zostać ubezpieczone od gradu lub w pakietach ryzyk. Warzywa i owoce natomiast – od ryzyka gradu. Wszystko to z dopłatą budżetu państwa sięgającą 65%.
Concordia będzie również oferować ubezpieczenia dodatkowe w ramach klauzul szczególnych, dające ochronę np. od 8% ubytku w plonie oraz zabezpieczające finanse rolnika przed ryzykiem ognia, które będą sprzedawane na warunkach komercyjnych.

DO POBRANIA: materiał informacyjny