ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie NNW dla pracowników – z sumą ubezpieczenia nawet 40 000 zł

możliwość ubezpieczenia wartości pieniężnych w bankomatach

ochrona sprzętu przenośnego na terenie całej Unii Europejskiej

Oferta Majątek Banku skierowana jest do banków spółdzielczych, które oczekują solidnej ochrony swojego majątku i prowadzonej działalności.

Zakres każdorazowo dostosowywany jest do oczekiwań banku – zapraszamy do kontaktu.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ubezpieczenie zalania wskutek roztopów śniegu i lodu na dachu
 • wiele klauzul dodatkowych do wyboru
 • zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • pokrycie kosztów odtworzenia dokumentacji
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmujące również wartości pieniężne w transporcie
 • ubezpieczenie bankomatów od wszystkich ryzyk
 • możliwość ubezpieczenia pełnej odpowiedzialności kontraktowej banku wraz z czystymi stratami finansowymi
 • umowy wieloletnie

Zakres ubezpieczenia

Oferta obejmuje ubezpieczenia:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku
 • szyb
 • sprzętu elektronicznego
 • odpowiedzialności cywilnej
 • OC członków zarządu
 • komunikacyjne
 • następstw nieszczęśliwych wypadków

Data aktualizacji strony: 01.09.2020 r.