możliwość ubezpieczenia instalacji zamontowanych na gruncie

ochrona od wszystkich zdarzeń (poza wyłączonymi w warunkach)

świadczenie za niższą niż zakładana produkcję energii

ubezpieczenie od wandalizmu w zakresie podstawowym

Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd. Spraw, aby tak pozostało – wybierz dobre ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku.

U nas możesz ubezpieczyć:

 • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,
 • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
 • świadczenie w przypadku produkcji niższej niż zakładał projekt, np. w związku z gorszym nasłonecznieniem
 • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
 • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie podstawowym
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
 • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców
 • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby stanowił zabezpieczenie kredytu
 • przy szkodzie pokrywamy dodatkowe koszty związane np. z demontażem uszkodzonych elementów, odkażaniem w miejscu ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Uszkodzenie/utrata mienia

Ochrona od zdarzeń losowych – przykłady:

 • uszkodzenie instalacji przez grad
 • kradzież części instalacji
 • uszkodzenie instalacji po rzucie kamieniem lub butelką
 • przegryzienie okablowania przez kuny

 

Straty w produkcji energii elektrycznej – dodatkowe rozszerzenia

Jeśli doszło do szkody w instalacji, to wypłacamy rekompensatę za prąd, który nie został wyprodukowany podczas przerwy w jej działaniu.

Jeśli produkcja energii była niższa niż pierwotnie zakładana, to wypłacimy różnicę pomiędzy zakładaną a rzeczywistą produkcją energii.

Wypłata świadczenia następuje na podstawie ceny prądu określonej w umowie ubezpieczenia.

Przykład:

Zakładana produkcja: 5000 kWh

Rzeczywista produkcja: 3700 kWh

Cena 1 kWh określona na polisie: 0,60 zł

(5000) – 3700) * 0,60 zł = 780 zł

Przeczytaj więcej

22.06.2020 | Eksperci Concordii w wywiadzie dla portalu farmer.pl


Zapraszamy do obejrzenia wywiadów przygotowanych przez portal farmer.pl. Biorą w nich udział dwaj eksperci Concordii Ubezpieczenia Grupa Generali:

 • Krzysztof Mrówka – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych,
 • Bernard Mycielski – Zastępca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód.

W pierwszej części eksperci opowiadają o ofercie ubezpieczenia upraw dla tych rolników, którzy jeszcze nie zdążyli wykupić polisy. Bernard Mycielski krótko opowie o szkodach, jakie zaszły w ostatnim czasie.

19.06.2020 | Kilka ciekawostek o fotowoltaice


Słońce – energia do wykorzystania

Ile energii dostarcza naszej planecie Słońce? Dużo, zdecydowanie dużo – Słońce przez zaledwie godzinę przesyła nam tyle energii, ile zużywa ziemska populacja przez rok. Aby zaspokoić potrzeby energetyczne całej ludzkości, wystarczyłoby na powierzchni 450 tys. km2 zainstalować panele fotowoltaiczne. Obszar wielkości Szwecji mógłby wyprodukować energię dla całego świata.

15.06.2020 | Concordia z myślą o odnawialnych źródłach energii


Ryzyko straty w produkcji energii

W nowej ofercie ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (OZE) skupiliśmy się przede wszystkim na instalacjach fotowoltaicznych. Dla ich posiadaczy przygotowaliśmy specjalne rozszerzenia, które sprawią, że inwestycja w OZE będzie jeszcze pewniejsza.

Jak to możliwe? Po prostu! Jako ubezpieczyciel bierzemy na siebie konsekwencje pewnych ryzyk, nawet tych niezależnych od człowieka, jak nasłonecznienie.

18.05.2020 | Odnawialne źródła energii, od dziś ubezpieczamy!


Sektor odnawialnych źródeł energii nie zwalnia, mimo ograniczeń związanych z epidemią,  obowiązujących od ostatnich tygodni marca. Według doniesień prasowych, w pierwszym kwartale 2020 r. operator sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja przyłączył największą w skali kwartału liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny ocenia, że epidemia nie obniżyła zainteresowania dotacjami na domowe instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd i cieszą się one nadal ogromnym zainteresowaniem.

21.04.2020 | Oszczędności w gospodarstwie dzięki fotowoltaice


Koszty prądu mogą stanowić ponad 20% wszystkich wydatków ponoszonych w ramach prowadzonej działalności rolniczej. Optymalizację kosztów można osiągnąć na kilka sposobów – jednym z nich jest fotowoltaika.

Data aktualizacji strony: 22.06.2020 r.