Dom i mieszkanie

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Concordia Polska T.U. S.A.
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
lub drogą mailową na adres

Wymagane dokumenty

Na skróty:

OGIEŃ I INNE ZDARZENIA LOSOWE
PRZEPIĘCIA
SZYBY I ELEMENTY SZKLANE
KRADZIEŻ
SZKODA MAJĄTKOWA Z OC POJAZDU
SZKODA MAJĄTKOWA Z OC OGÓLNEGO

OGIEŃ I INNE ZDARZENIA LOSOWE

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć kserokopię następujących dokumentów:

 • dokument potwierdzający własność zniszczonego mienia, np. akt notarialny,
 • spis zniszczonego mienia w przypadku urządzeń i wyposażenia z określeniem ich wartości i roku nabycia lub dokumenty potwierdzające pochodzenie i nabycie mienia,
 • dokumentacja zdjęciowa,
 • kopia przeglądu kominiarskiego, gdy do powstania szkody przyczynił się nieszczelny komin, piec,
 • potwierdzenie zalania lokalu/obiektu przez administratora lokalu/budynku wraz z podaniem przyczyny szkody na druku: Oświadczenie administratora budynku,
 • potwierdzenie zalania lokalu/obiektu przez sprawcę zalania (osobę fizyczną) wraz z podaniem przyczyny szkody na druku: Oświadczenie sprawcy zalania.
 • Prosimy o zawiadomienie administracji w przypadku zalania mieszkania.

 

PRZEPIĘCIA

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć kserokopię następujących dokumentów:

 • dokument potwierdzający własność zniszczonego mienia, np. faktury, paragony, karty gwarancyjne itp.,
 • dokumentacja kosztowa potwierdzająca wartość szkody bądź wyszczególnienie kosztów naprawy uszkodzonych elementów,
 • opinię serwisu potwierdzającą przyczynę uszkodzenia sprzętu,
 • dokumentacja zdjęciowa.

 

SZYBY I ELEMENTY SZKLANE

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć kserokopię następujących dokumentów:

 • dokument potwierdzający własność zniszczonego mienia,
 • spis zniszczonego mienia w przypadku wyposażenia z określeniem ich wartości i roku nabycia lub dokumenty potwierdzające pochodzenie i nabycie mienia,
 • dokumentacja zdjęciowa.

 

KRADZIEŻ

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć kserokopię lub oryginały następujących dokumentów:

 • dokument potwierdzający własność skradzionego mienia,
 • wykaz skradzionego mienia z określeniem ich wartości i roku nabycia lub dokumenty potwierdzające pochodzenie i nabycie mienia,
 • rozliczenie ostatniej inwentury (wartość początkowa) przed szkodą (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • rozliczenie inwentury (spis z natury) po szkodzie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • wypełniony druk obliczenia szkody kradzieżowej w przypadku kradzieży środków obrotowych (kopia) – Obliczenie szkody kradzieżowej,
 • dokumentacja zdjęciowa miejsca zdarzenia,
 • kopia notatki urzędowej policji,
 • postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie, bądź informacji o wykryciu sprawców zdarzenia (poszkodowany dostarczy niezwłocznie po jego otrzymaniu).

 

SZKODA MAJĄTKOWA Z OC POJAZDU

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz zniszczonego mienia,
 • kopia oświadczenia sprawcy szkody spisany w dniu i na miejscu zdarzenia – jeśli zostało spisane,
 • dokumentacja zdjęciowa.

Prosimy również o zawiadomienie kredytodawcy/leasingodawcy o szkodzie.

 

SZKODA MAJĄTKOWA Z OC OGÓLNEGO

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz zniszczonego mienia oraz dokumenty potwierdzające ich własność,
 • kopia oświadczenia sprawcy szkody spisane w dniu i na miejscu zdarzenia – jeśli zostało spisane,
 • dokumentacja zdjęciowa.

Prosimy o zawiadomienie administracji w przypadku zalania mieszkania.

Najczęściej zadawane pytania

Co mam zrobić w przypadku sprzedaży domu/mieszkania ubezpieczonego w Concordii?

W przypadku sprzedaży ubezpieczonego u nas domu/mieszkania umowa ulega rozwiązaniu.

Powinieneś(-aś) powiadomić nas o zmianie stanu prawnego nieruchomości oraz dostarczyć kopię aktu notarialnego świadczącego o utracie tytułu własności do nieruchomości. Po weryfikacji dokumentacji zwrócimy Ci składkę za niewykorzystany okres ochrony.

Wniosek o zwrot składki możesz pobrać stąd.

Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia domu/mieszkania?

Co do zasady umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w momencie upływu okresu, na jaki została zawarta (umowa na czas określony). Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest możliwe wyłącznie za naszą zgodą i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Co zaliczamy do ruchomości domowych?

Ruchomości domowe to elementy wyposażenia domu/mieszkania, które nie są na stałe przytwierdzone do nieruchomości (np. meble, odzież, sprzęt elektroniczny)

Jakie elementy są chronione w ramach ubezpieczenia szyb i innych elementów szklanych?

W ramach ubezpieczenia szyb i innych elementów szklanych chronimy zarówno oszklenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne (np. szyby okienne, lustra, szklane kabiny prysznicowe) – za wyjątkiem szklanych i kamiennych wykładzin podłogowych oraz szyb zainstalowanych w urządzeniach technicznych i wszelkiego rodzaju instalacjach

Czy moje mienie w piwnicy jest chronione w ramach ubezpieczenia domu/mieszkania?

Tak, do wysokości 20% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego

OC w życiu prywatnym – kiedy może mi się przydać?

Ubezpieczenie OC może się przydać przy wykonywaniu czynności życia prywatnego, np. podczas opieki nad niepełnoletnim dzieckiem, zwierzęciem domowym czy podczas amatorskiego uprawiania sportu.