Uprawy

Zgłaszanie szkody

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Concordia Polska T.U. S.A.
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
lub drogą mailową na adres

Wymagane dokumenty

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć kserokopię następujących dokumentów:

  • mapy pozwalające zidentyfikować zgłoszoną uprawę wraz z nr działki zarejestrowanym w umowie ubezpieczenia,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Najczęściej zadawane pytania

Czy w odszkodowaniu ma zastosowanie udział własny?

NIE – w ubezpieczeniu tradycyjnych roślin rolniczych.

TAK – w ubezpieczeniu upraw warzyw i owoców.

Jak wygląda obliczanie odszkodowania spowodowanego gradem?

Rzeczoznawca określa ubytek w plonie wyrażając go w procentach.

Ile wypłacimy odszkodowania?

12% ubytku w plonie przełoży się na wypłatę odszkodowania w wysokości 12% sumy ubezpieczenia uszkodzonej części pola.

Kiedy powinienem(-am) zgłosić szkodę?

W ciągu 3 dni od momentu powstania szkody.

Czy mogę zlikwidować uprawę? (zaorać ją po wystąpieniu szkody całkowitej)

Warunkiem uznania szkody jest przeprowadzenie oględzin przez wyznaczonego przez nas rzeczoznawcę. Do tego czasu nie możesz zmienić stanu upraw, chyba że w formie pisemnej zostanie to uzgodnione z nami.

Adres e-mail do kontaktu: zgody.uprawy@concordiaubezpieczenia.pl