Kodeks Postępowania Grupy Generali

Na przestrzeni dziesięcioleci Grupa Generali ewoluowała od podmiotu działającego niemal wyłącznie w branży ubezpieczeń (która nadal stanowi podstawowy obszar jej działalności) do międzynarodowej grupy funkcjonującej w wielu sektorach. W tym okresie stała się ona jedną z największych organizacji na świecie.

Grupa Generali zajmuje czołową pozycję na globalnym rynku ubezpieczeniowym dzięki podstawowym wartościom, takim jak jakość, przejrzystość i rzetelność, na których od zawsze opiera swoją działalność.

Wszyscy pracownicy Grupy poprzez wspólną pracę przyczyniają się do poprawy jakości życia i poczucia bezpieczeństwa Klientów. Generali charakteryzuje podejście zorientowane na ludzi i budowanie wzajemnego zaufania na fundamencie jakości usług.

Grupa spełnia najwyższe międzynarodowe standardy jakości, dzięki czemu cieszy się reputacją i uznaniem na całym świecie.

 

Zakres obowiązywania

Niniejszy „Kodeks postępowania” określa podstawowe zasady obowiązujące pracowników Grupy Generali, w tym członków organów nadzorczych i zarządczych. Osoby trzecie (konsultanci, dostawcy, agenci itp.), którzy działają w imieniu Grupy, również powinni przestrzegać zasad określonych w Kodeksie.

 

Zasady Grupy

Uzupełnieniem Kodeksu jest zbiór przepisów zatytułowany „Zasady Grupy”. Zasady te określają jedynie minimalne standardy postępowania, które spółki Grupy mogą wzbogacić o dodatkowe wytyczne.