Statut Concordii Polska TUW

Statut obowiązywał do 1 stycznia 2020 r.

Statut Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Dotyczy ubezpieczenia upraw rolnych w koasekuracji z Vereinigte Hagel VVag.