Zarząd Concordii Polska T.U. S.A.

Roger Hodgkiss

Prezes Zarządu

Notka biograficzna

Dołączył do Generali Polska w listopadzie 2019 roku. W latach 2009-2015 Roger był Prezesem Link4 i nadzorował przekształcenie Link4 z ubezpieczyciela, wyspecjalizowanego w sprzedaży bezpośredniej w firmę wielokanałową. Po nabyciu Link4 przez PZU, Roger został w styczniu 2016 r. powołany do zarządu PZU SA i PZU Życie. Jego głównym obowiązkiem był biznes P&C, zarówno detaliczny, jak i Korpo. W tym czasie również przewodniczył także radom nadzorczym Link4 i TUW PZUW. Przed przyjazdem do Polski był dyrektorem handlowym Intouch Insurance i Prezesem AAS Balta na Łotwie – obie spółki z grupy RSA.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta certyfikowanego w Wielkiej Brytanii.

Jakub Jacewicz

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarze szkód osobowych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej. Doświadczony zarówno w likwidacji szkód jak również w zarządzaniu organizacją i projektami. Przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery w likwidacji szkód począwszy od rzeczoznawcy, likwidatora, koordynatora, managera zespołu, dyrektora centrum likwidacji, zastępcy dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód. Przez ponad 10 lat związany z Grupą Generali, w której odpowiadał min za nadzór nad procesami sądowymi likwidacją szkód osobowych z ubezpieczeń OC, NNW, Travel, Assistance, obsługą roszczeń z grupowych oraz indywidualnych ubezpieczeń na życie. Swoja karierę zawodową rozwijał również w PZU najpierw jako Dyrektor ds. Likwidacji Szkód, a następnie Dyrektor Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. W tym czasie z ramienia PZU był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Gamma. Autor projektów dotyczących zarówno obszarów merytorycznej likwidacji szkód jak również organizacji likwidacji szkód. Od kilku lat aktywnie uczestniczący w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń, aktualnie jako członek Komisji ds. Likwidacji Szkód. Od 2016 roku członek Zarządu spółek Generali Polska odpowiedzialny za likwidację szkód.

Magdalena Kurpiewska

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Magdalena Kurpiewska od 2017 roku w Generali odpowiada za obszar szkoleń i rozwoju pracowników. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR.

Związana była m. in. z Makro Cash and Carry, Polską Agencją Prasową czy Bankiem Pekao SA.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Andragogika. Ukończyła również specjalizację w zakresie Negocjacji, Mediacji i Facylitacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

Rajmund Rusiecki

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte na wielu stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży na rynku ubezpieczeń życiowych. Z Grupą Generali w Polsce związany od 2011 r. Obecnie członek Zarządu Generali Życie TU SA, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing oraz posprzedażową obsługę klienta.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w Generali pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sprzedaży ubezpieczeń Grupowych w Amplico Life SA. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Grupie PZU jako agent ubezpieczeniowy i wspinał się po szczeblach kariery zawodowej aż do funkcji Dyrektora Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości oraz studiów podyplomowych warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Robert Sagała

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Robert Sagała pracuje w Grupie Generali w Polsce od października 2008 roku i od samego początku jego kariera zawodowa rozwijała się w obszarze aktuarialnym. W listopadzie 2014 r. objął funkcję Głównego Aktuariusza w Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A. nadzorującego funkcję aktuarialną. Przed dołączeniem do Zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali Polska Robert Sagała był Dyrektorem Departamentu Aktuariatu Finansowego i Reasekuracji. 1 lipca 2020 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu, odpowiedzialnego za finanse.

Przed dołączeniem do Generali Polska przez dwa lata pracował w Aktuariacie Aviva Polska.

Arkadiusz Wiśniewski

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Arkadiusz Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Karierę zawodową rozpoczynał w Generali, gdzie w latach 1999 – 2003 pracował w Departamencie Aktuariatu. W kolejnych latach pełnił funkcję głównego aktuariusza w spółkach Grupy Uniqa oraz Inter Polska. Powrócił do Generali, gdzie nieprzerwanie pracuje od 13 lat, a obecnie pełni funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za produkt i taryfę, zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej.

Posiada licencję aktuariusza (nr 69).