Zarząd Concordii Polska T.U. S.A.

Maciej Fedyna

Prezes Zarządu

Notka biograficzna

Maciej Fedyna – Członek Zarządu spółek Generali Polska, odpowiedzialny za finanse, zakupy i logistykę. Z Grupą Generali Polska związany od marca 2011 roku. Wcześniej, przez 7 lat pracował w Grupie PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora ds. Polityki Rachunkowości. Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen i Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
W trakcie kariery zawodowej był Członkiem Komisji Ekonomiczno-Finansowej oraz Członkiem grupy roboczej ds. Rachunkowości i Sprawozdawczości Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Delegatem Polskiej Izby Ubezpieczeń do podkomisji rachunkowości CEA (Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń), reprezentując polski rynek ubezpieczeń w pracach nad rozwojem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla zakładów ubezpieczeń.
Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiował także na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego i Johaness Gutenberg Universitaet w Mainz.

Jakub Jacewicz

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarze szkód osobowych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej. Doświadczony zarówno w likwidacji szkód jak również w zarządzaniu organizacją i projektami. Przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery w likwidacji szkód począwszy od rzeczoznawcy, likwidatora, koordynatora, managera zespołu, dyrektora centrum likwidacji, zastępcy dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód. Przez ponad 10 lat związany z Grupą Generali, w której odpowiadał min za nadzór nad procesami sądowymi likwidacją szkód osobowych z ubezpieczeń OC, NNW, Travel, Assistance, obsługą roszczeń z grupowych oraz indywidualnych ubezpieczeń na życie. Swoja karierę zawodową rozwijał również w PZU najpierw jako Dyrektor ds. Likwidacji Szkód, a następnie Dyrektor Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. W tym czasie z ramienia PZU był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Gamma. Autor projektów dotyczących zarówno obszarów merytorycznej likwidacji szkód jak również organizacji likwidacji szkód. Od kilku lat aktywnie uczestniczący w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń, aktualnie jako członek Komisji ds. Likwidacji Szkód. Od 2016 roku członek Zarządu spółek Generali Polska odpowiedzialny za likwidację szkód.

Magdalena Kurpiewska

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Magdalena Kurpiewska od 2017 roku w Generali odpowiada za obszar szkoleń i rozwoju pracowników. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR.

Związana była m. in. z Makro Cash and Carry, Polską Agencją Prasową czy Bankiem Pekao SA.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Andragogika. Ukończyła również specjalizację w zakresie Negocjacji, Mediacji i Facylitacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

Rajmund Rusiecki

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte na wielu stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży na rynku ubezpieczeń życiowych. Z Grupą Generali w Polsce związany od 2011 r. Obecnie członek Zarządu Generali Życie TU SA, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing oraz posprzedażową obsługę klienta.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w Generali pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sprzedaży ubezpieczeń Grupowych w Amplico Life SA. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Grupie PZU jako agent ubezpieczeniowy i wspinał się po szczeblach kariery zawodowej aż do funkcji Dyrektora Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości oraz studiów podyplomowych warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Arkadiusz Wiśniewski

Członek Zarządu

Notka biograficzna

Arkadiusz Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Karierę zawodową rozpoczynał w Generali, gdzie w latach 1999 – 2003 pracował w Departamencie Aktuariatu. W kolejnych latach pełnił funkcję głównego aktuariusza w spółkach Grupy Uniqa oraz Inter Polska. Powrócił do Generali, gdzie nieprzerwanie pracuje od 13 lat, a obecnie pełni funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za produkt i taryfę, zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej.

Posiada licencję aktuariusza (nr 69).