zwrot kosztów leczenia poza granicami Polski nawet do 1 000 000 zł

przedłużenie ochrony do 48 godz. w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu

w każdym wariancie ochrona od nieoczekiwanej wojny lub aktów terroryzmu bez dodatkowej opłaty

pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki przez rabunek

Ubezpieczenie Concordia Turysta skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

W jakich sytuacjach zyskujesz pomoc?

 • Gdy dojdzie do utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia Twojego bagażu podróżnego, wskutek m.in zdarzenia losowego, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej albo rabunku.
 • Gdy będzie konieczna hospitalizacja, w tym zabiegi czy operacje ze wskazań nagłych lub pilnych, leczenie ambulatoryjne, wizyty i konsultacje lekarskie, badania pomocnicze.
 • Zwrócimy koszty transportu medycznego do placówki medycznej z miejsca pobytu lub z miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego.
 • Gdy będziesz zmuszony do nagłego, wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania, a pierwotnie zarezerwowany środek transportu nie może być wykorzystany – pokryjemy koszt Twojego transportu.
 • Gdy odniesiesz uszczerbek na zdrowiu lub poniesiesz śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Główne zalety ubezpieczenia

 • decydujesz o zakresie ubezpieczenia – płacisz tylko za to czego potrzebujesz
 • pomagamy tam, gdzie EKUZ nie może
 • możesz ubezpieczyć bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy
 • polisa już od 10 zł
 • zwracamy koszty niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby korzystanie z wyciągu narciarskiego nie będzie możliwe
 • zawarcie polisy to dosłownie parę minut
 • leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu
 • leczenie zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia bez konieczności opłacania dodatkowej składki

Zakres ubezpieczenia

 • koszty leczenia i pomocy w podróży
 • koszty leczenia ambulatoryjnego
 • koszty leczenia szpitalnego
 • koszty leczenia dentystycznego
 • koszty poszukiwania i ratownictwa

oraz dodatkowo ryzyka, takie jak:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • odpowiedzialność cywilna
 • bagaż podróżny

Najczęściej zadawane pytania

Jak skorzystać z ubezpieczenia Concordia Turysta?

Jeśli chcesz skorzystać z ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży lub ubezpieczenia bagażu podróżnego, to zadzwoń +48 61 666-17-77 wew. 2.

W przypadku szkody objętej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym lub ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków prosimy, abyś zgłosił(a) szkodę:

Choruję przewlekle – czy mogę wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Tak, osoby chorujące przewlekle mogą wykupić ubezpieczenie z odpowiednim rozszerzeniem, które chroni je w sytuacji zaostrzeń lub powikłań choroby przewlekłej. Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych odpowiadamy do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Ile zapłacę za polisę turystyczną?

Polisę można kupić już od 10 zł. Zachęcamy do zakupu polisy w każdej chwili na direct.concordiaubezpieczenia.pl

Czy ubezpieczenie chroni mnie równie w Polsce?

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży, ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym udzielamy ochrony podczas Twojego pobytu poza terytorium Polski. W przypadku ryzyka NNW odpowiadamy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Data aktualizacji strony: 23.04.2021 r.