możliwość wykupienia ochrony tylko na wypadek ptasiej grypy

brak wypłat ryczałtowych – każdy klient traktowany jest indywidualnie

wiele klauzul dodatkowych (Salmonella, Histomonoza)

30 dni karencji dla ryzyka chorób

Czy kiedykolwiek Tobie lub Twojemu sąsiadowi zdarzyło się przegrzanie stada?

Czy obawiasz się wykrycia serotypów Salmonelli z każdym nowo wstawionym stadem?

A może obawiasz się blokady w związku z występowaniem ptasiej grypy?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to mamy odpowiednią ofertę dla Ciebie.

Główne zalety ubezpieczenia

 • 5% zniżki na ubezpieczenie ptasiej grypy w pakiecie (wariant podstawowy, Ptasia Grypa, Salmonella)
 • klauzula Ptasiej Grypy możliwa do wykupienia samodzielnie
 • 30 dni karencji dla ryzyka chorób
 • możliwość ubezpieczenia różnych kierunków produkcji, także kaczek i gęsi
 • atrakcyjne składki za wariant podstawowy
 • franszyza redukcyjna liczona na cykl
 • likwidacja szkód przez profesjonalistów z branży agro
 • odpowiadamy tak długo, jak trwają negatywne skutki na produkcję, maksymalnie do 12 miesięcy od zajścia zdarzenia
 • w przypadku ptasiej grypy odpowiadamy również wtedy, gdy Twoja ferma jest na obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub utracony zysk z prowadzonej produkcji zwierzęcej.

W wariancie podstawowym odpowiadamy za:

 • awarię urządzeń wentylacyjnych,
 • przepięcia w instalacji elektrycznej,
 • przegrzanie,
 • zatrucie stada,
 • panikę stada indyków.

Zakres możesz rozszerzyć o wiele klauzul dodatkowych.

PTASIA GRYPA

Szkody powstałe w wyniku wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu (Ptasia grypa, Rzekomy pomór, Pryszczyca).

Obejmuje straty wynikające z przedłużenia cyklu, utylizacji zwierząt, restrykcji obowiązujących w okręgu zapowietrzonym i zagrożonym, różnicy cen sprzedaży, dezynfekcji, transportu oraz inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia.

CHOROBY REJESTROWANE

Szkody powstałe w wyniku zakażenia stada chorobą wyszczególnioną w Załączniku nr 2 OWU (Chlamydioza, choroba Gumboro, choroba Mareka, Mykoplazmy).

Obejmuje koszty utylizacji zwierząt, leczenia, różnicy cen sprzedaży oraz inne koszty pośrednie powstałe na skutek zaistniałego zdarzenia.

SALMONELLA

Straty związane z zakłóceniem produkcji, różnicą cen sprzedaży, transportem, oczyszczaniem i odkażaniem budynku oraz inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia.

HISTOMONOZA

Ubezpieczenie obejmuje straty związane z utylizacją zwierząt, leczeniem, różnicą cen sprzedaży oraz inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia.

SZKODY POŚREDNIE

Straty związane z restrykcjami w przemieszczaniu na obszarach, na których znajdują się dostawcy i odbiorcy produktów pochodzenia zwierzęcego, z którymi jesteś związany umową. Są to koszty związane z różnicą cen, utylizacją ptaków i inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia.

Data aktualizacji strony: 18.01.2021 r.