ochrona od ryzyka ptasiej grypy już w wariancie Podstawowym

brak wypłat ryczałtowych – każdy klient traktowany jest indywidualnie

możliwość rozszerzenia ochrony o straty spowodowane przez Salmonellozę

12-miesięczny okres odszkodowawczy

Choroby drobiu to ogromne zagrożenie dla prowadzonej przez Ciebie produkcji i osiąganych dochodów.

Nawet jeśli odpowiednio dbasz o swoją fermę, to zawsze możesz się znaleźć w strefie zagrożonej z uwagi na wystąpienie choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu. I nie będziesz mógł sprzedać tego, co wyprodukowałeś.

Straty finansowe mogą Cię ominąć. Wystarczy, że wybierzesz nasze ubezpieczenie.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona fermy przed stratami spowodowanymi wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób zwalczanych z urzędu
 • ochrona fermy przed stratami spowodowanymi wystąpieniem w okolicy chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu, np. ptasia grypa
 • ochrona fermy przed stratami spowodowanymi przegrzaniem, przepięciami, zatruciami, atakami paniki
 • odszkodowanie uwzględnia koszty zmienne powstałe w związku ze szkodą, takie jak ponowne zasiedlenie, dezynfekcja, utylizacja padłych zwierząt, zwiększone koszty bioasekuracji, koszty weterynaryjne
 • możliwość ochrony w przypadku tzw. szkód pośrednich
 • przy klauzuli niedoubezpieczenia, zabezpieczenie przed wahaniem cen rynkowych
 • 12-miesięczny okres odszkodowawczy

Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie lub utrata spodziewanego zysku z produkcji zwierzęcej, spowodowane oddziaływaniem skutków zdarzenia ubezpieczeniowego na wyniki prowadzonej produkcji zwierzęcej.

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej może obejmować następujące zdarzenia:

 • wystąpienie na fermie lub w jej pobliżu chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu,
 • wystąpienie na fermie chorób zakaźnych zwierząt,
 • awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcie w instalacji elektrycznej, przerwa w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada,
 • wystąpienie Salmonellozy i Histomonozy.

i-Rolnik to nowy serwis Concordii.

Kto może założyć konto?

Rolnik, który ma lub miał wykupioną w Concordii umowę ubezpieczenia:

 • upraw rolnych,
 • gospodarstwa,
 • agro casco,
 • koni,
 • produkcji zwierzęcej.

Dodatkowym warunkiem jest to, aby polisa była zawarta w przeciągu 39 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji.

UWAGA

Dane podane w formularzu rejestracyjnym (m.in. PESEL, adres e-mail lub numer telefonu) muszą być zgodne z danymi na polisie, której numer podano w celu założenia konta.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Na ten moment są to:

 • prognoza pogody,
 • lista polis,
 • lista szkód,
 • wyszukiwarka rekomendowanych punktów serwisowych w zakresie naprawy maszyn.

Data aktualizacji strony: 09.10.2020 r.