dodatkowe zniżki dla osób, które ubezpieczają u nas inne konie

trwałość ochrony – ochrona ubezpieczeniowa już od 7 dnia życia aż do śmierci

niskie stawki taryfowe dla młodych koni

możliwość objęcia ochroną kosztów operacji konia

Twój koń pokonuje wiele przeszkód – radzi sobie znakomicie. Co się stanie, jeżeli zachoruje lub będzie miał wypadek? Wtedy warto mieć nasze ubezpieczenie.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona ubezpieczeniowa już od 7 dnia życia aż do śmierci
 • ubezpieczenie życia i zdrowia konia oraz OC posiadacza konia mogą być zawarte na jednej polisie
 • możliwość przedłużenia umowy na tych samych warunkach bez zmiany składki niezależnie od wieku konia
 • ubezpieczenie uwzględnia koszty opieki pooperacyjnej w klinice weterynaryjnej, a także koszty leków i badań okołooperacyjnych
 • atrakcyjna wysokość składki dla młodych koni
 • możliwość samodzielnego wyboru kliniki weterynaryjnej, w której będzie leczony Twój koń
 • likwidacja szkód przeprowadzana w konsultacji z lekarzami weterynarii

Zakres ubezpieczenia

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia:

 • śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku wypadku
 • śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu
 • trwała utrata zdatności użytkowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu
 • trwała utrata zdatności rozpłodowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, ciąży i porodu
 • kradzież i rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży
 • udział w kosztach operacji, w tym również operacji kolki
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia

i-Rolnik to nowy serwis Concordii.

Kto może założyć konto?

Rolnik, który ma lub miał wykupioną w Concordii umowę ubezpieczenia:

 • upraw rolnych,
 • gospodarstwa,
 • agro casco,
 • koni,
 • produkcji zwierzęcej.

Dodatkowym warunkiem jest to, aby polisa była zawarta w przeciągu 39 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji.

UWAGA

Dane podane w formularzu rejestracyjnym (m.in. PESEL, adres e-mail lub numer telefonu) muszą być zgodne z danymi na polisie, której numer podano w celu założenia konta.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Na ten moment są to:

 • prognoza pogody,
 • lista polis,
 • lista szkód.

Zarejestruj się w serwisie i-Rolnik
 

Data aktualizacji strony: 30.07.2020 r.