dopłata do składki z budżetu państwa do 65%

ochrona zwierząt gospodarskich – np. drobiu, bydła, świń

możliwość ubezpieczenia zwierząt dodatkowo od ognia i eksplozji

atrakcyjna wysokość składki

Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Anomalie pogodowe mogą jednak zniszczyć budynki, w których znajdują się zwierzęta. Może to przekreślić wszystkie wysiłki i negatywnie wpłynąć na kondycję stada oraz sytuację finansową gospodarstwa.

Zadbaj o swoje stado i uniknij strat – ubezpiecz zwierzęta.

Główne zalety ubezpieczenia

 • możliwość ubezpieczenia wszystkich gatunków zwierząt na jednej polisie
 • dopłata do składki z budżetu państwa do 65%
 • dodatkowe rozszerzenie ochrony o szkody powstałe wskutek działania ognia
 • wypłata odszkodowania w sytuacji uboju z konieczności – gdy był on następstwem np. powodzi
 • podstawowa ochrona zwierząt gospodarskich w atrakcyjnej cenie

Zakres ubezpieczenia

Możesz ubezpieczyć następujące gatunki zwierząt:

 • bydło,
 • świnie,
 • owce,
 • kozy,
 • konie,
 • drób.

Od konsekwencji finansowych jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie?

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • uboju z konieczności, który jest następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • akcji ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • zanieczyszczenia lub skażenia bezpośrednio spowodowanego zdarzeniami, o których mowa powyżej,

Opcjonalnie (klauzula dodatkowa) – szkody powstałe wskutek działania ognia i eksplozji.

Data aktualizacji strony: 21.09.2020 r.