możliwość objęcia ochroną dodatkowego mienia w gospodarstwie przy wyborze pakietu Moje Gospodarstwo

zniżki dla nowych klientów, którzy ubezpieczyli w Concordii uprawy lub maszyny rolnicze

pełna ochrona domu w pakiecie Agro Dom

dostęp do 20 klauzul dodatkowych, w ramach których można chronić np. zwierzęta od porażenia prądem

Concordia Agro to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych – Budynki rolnicze Plus czy dobrowolne ubezpieczenie domu – Agro Dom.

Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie – OC Rolnika Plus zapewniające dodatkowe rozszerzenia, np. OC usług międzysąsiedzkich, OC agroturystyki.

Główne zalety ubezpieczenia

 • Budynki rolnicze Plus – uzupełnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych o dodatkowe zdarzenia, takie jak upadek drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, uderzenie pojazdu, przepięcie itd.
 • Agro Dom – uzupełnia ochronę domu o większą liczbę zdarzeń, ale również zabezpiecza mienie znajdujące się w domu (meble, sprzęt AGD/RTV, odzież itp.)
 • pakiet Moje Gospodarstwo – ochrona dodatkowego mienia w gospodarstwie (zwierzęta, ziemiopłody, maszyny, urządzenia)
 • zniżki dla nowych klientów, którzy ubezpieczyli w Concordii uprawy lub maszyny
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Concordia to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa
 • OC Rolnika Plus zapewnia dodatkową ochronę, np. z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością agroturystyczną

Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia Concordia Agro może obejmować:

 1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
 2. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 3. dobrowolne ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, huragan, grad, deszcz nawalny, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, powódź, napór śniegu, spływ wód po zboczach, szkody wodociągowe, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, słupa, anteny, komina, latarni, dym i sadza;
 4. dobrowolne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja;
 5. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia:
  • w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego,
  • w zakresie nieobjętym ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników;
 6. dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca albo udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Concordia Agro taniej – zniżka do 20% (3.10-31.12.2019)

Kod rabatowy – kto go otrzyma?
Rolnicy, którzy spełnią 2 warunki:

 • wykupią w Concordii jedno z następujących ubezpieczeń: upraw, maszyn rolniczych lub produkcji zwierzęcej w okresie od 3.10.2019 do 31.12.2019,
 • na dzień wykupienia ww. polisy nie korzystają z ochrony w ramach produktu Concordia Agro.

 

Ile wynosi zniżka?
Kod uprawnia do zniżki w wysokości 20% na ubezpieczenie Concordia Agro.
Mogą się jednak pojawić sytuacje, w których wysokość zniżki będzie niższa niż 20%. Dotyczy to polis o bardzo niskiej składce. Minimalna składka za polisę Concordia Agro wynosi bowiem 100 zł.

 

Jak to działa?
Na zawartej umowie ubezpieczenia (upraw, maszyn, produkcji zwierzęcej) osobie korzystającej z ochrony ubezpieczeniowej drukuje się jednorazowy kod rabatowy. Dany Klient może wykorzystać kod w ciągu 365 od dnia jego otrzymania – na nową polisę Concordia Agro. Przy zawarciu umowy należy podać przedstawicielowi Concordii kod, aby zniżka mogła się naliczyć.

 

Jak wygląda kod rabatowy?
Właśnie tak (kliknij w obrazek, aby powiększyć):

Concordia Agro taniej – zniżka do 20% (16.03-30.06.2020)

Kod rabatowy – kto go otrzyma?
Rolnicy, którzy spełnią 2 warunki:

 • wykupią w Concordii ubezpieczenie upraw w okresie od 16.03.2020 do 30.06.2020,
 • na dzień wykupienia ww. polisy nie korzystają z ochrony w ramach produktu Concordia Agro.

 

Ile wynosi zniżka?
Kod uprawnia do zniżki w wysokości 20% na ubezpieczenie Concordia Agro.
Mogą się jednak pojawić sytuacje, w których wysokość zniżki będzie niższa niż 20%. Dotyczy to polis o bardzo niskiej składce. Minimalna składka za polisę Concordia Agro wynosi bowiem 100 zł.

 

Jak to działa?
Na zawartej umowie ubezpieczenia upraw osobie korzystającej z ochrony ubezpieczeniowej drukuje się jednorazowy kod rabatowy. Dany Klient może wykorzystać kod w ciągu 365 od dnia jego otrzymania – na nową polisę Concordia Agro. Przy zawarciu umowy należy podać przedstawicielowi Concordii kod, aby zniżka mogła się naliczyć.

 

Jak wygląda kod rabatowy?
Właśnie tak (kliknij w obrazek, aby powiększyć):

Kod zniżkowy przy polisie uprawowej - zniżka na ubezpieczenie gospodarstwa 20%

i-Rolnik to nowy serwis Concordii.

Kto może założyć konto?

Rolnik, który ma lub miał wykupioną w Concordii umowę ubezpieczenia:

 • upraw rolnych,
 • gospodarstwa,
 • agro casco,
 • koni,
 • produkcji zwierzęcej.

Dodatkowym warunkiem jest to, aby polisa była zawarta w przeciągu 39 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji.

UWAGA

Dane podane w formularzu rejestracyjnym (m.in. PESEL, adres e-mail lub numer telefonu) muszą być zgodne z danymi na polisie, której numer podano w celu założenia konta.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Na ten moment są to:

 • prognoza pogody,
 • lista polis,
 • lista szkód.

Zarejestruj się w serwisie i-Rolnik
 

Data aktualizacji strony: 30.07.2020 r.