wariant All Risks dostępny dla każdego mienia (oprócz zwierząt)

dodatkowe zniżki za wykupienie ubezpieczeń dobrowolnych

możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów od rozmrożenia, sprzętu od awarii

swoboda w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia

Concordia Agro to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks.

Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie rozszerzające ochronę o OC usług międzysąsiedzkich lub OC agroturystyki.

Główne zalety ubezpieczenia

 • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
 • dla zwierząt gospodarskich 2 warianty ubezpieczenia, w tym porażenie prądem
 • swobodne kształtowanie zakresu ubezpieczenia polegające na wyborze odpowiedniego wariantu dla konkretnego rodzaju budynków lub grupy mienia
 • Assistance i dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego
 • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
 • stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku
 • dodatkowe klauzule przy ubezpieczeniu All Risks, np. sprzęt rolniczy od awarii lub ziemiopłody od rozmrożenia/zepsucia
 • nowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyższym wiekiem przystąpienia – do 80. roku życia
 • zniżka za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Concordia to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa

Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia Concordia Agro może obejmować:


obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego


obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych


dobrowolne ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

3 warianty:

 • Podstawowy
 • Rozszerzony
 • All Risks

Porównanie wariantów


dobrowolne ubezpieczenie stałych elementów oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • dewastacja

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia:

 • w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego
 • w zakresie nieobjętym ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników

dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy rolniczej
 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • kosztów leczenia Ubezpieczonego i pakietu świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwami nieszczęśliwego wypadku

Concordia Agro taniej – zniżka do 20% (3.10-31.12.2019)

Kod rabatowy – kto go otrzyma?
Rolnicy, którzy spełnią 2 warunki:

 • wykupią w Concordii jedno z następujących ubezpieczeń: upraw, maszyn rolniczych lub produkcji zwierzęcej w okresie od 3.10.2019 do 31.12.2019,
 • na dzień wykupienia ww. polisy nie korzystają z ochrony w ramach produktu Concordia Agro.

 

Ile wynosi zniżka?
Kod uprawnia do zniżki w wysokości 20% na ubezpieczenie Concordia Agro.
Mogą się jednak pojawić sytuacje, w których wysokość zniżki będzie niższa niż 20%. Dotyczy to polis o bardzo niskiej składce. Minimalna składka za polisę Concordia Agro wynosi bowiem 100 zł.

 

Jak to działa?
Na zawartej umowie ubezpieczenia (upraw, maszyn, produkcji zwierzęcej) osobie korzystającej z ochrony ubezpieczeniowej drukuje się jednorazowy kod rabatowy. Dany Klient może wykorzystać kod w ciągu 365 od dnia jego otrzymania – na nową polisę Concordia Agro. Przy zawarciu umowy należy podać przedstawicielowi Concordii kod, aby zniżka mogła się naliczyć.

 

Jak wygląda kod rabatowy?
Właśnie tak (kliknij w obrazek, aby powiększyć):

Concordia Agro taniej – zniżka do 20% (16.03-30.06.2020)

Kod rabatowy – kto go otrzyma?
Rolnicy, którzy spełnią 2 warunki:

 • wykupią w Concordii ubezpieczenie upraw w okresie od 16.03.2020 do 30.06.2020,
 • na dzień wykupienia ww. polisy nie korzystają z ochrony w ramach produktu Concordia Agro.

 

Ile wynosi zniżka?
Kod uprawnia do zniżki w wysokości 20% na ubezpieczenie Concordia Agro.
Mogą się jednak pojawić sytuacje, w których wysokość zniżki będzie niższa niż 20%. Dotyczy to polis o bardzo niskiej składce. Minimalna składka za polisę Concordia Agro wynosi bowiem 100 zł.

 

Jak to działa?
Na zawartej umowie ubezpieczenia upraw osobie korzystającej z ochrony ubezpieczeniowej drukuje się jednorazowy kod rabatowy. Dany Klient może wykorzystać kod w ciągu 365 od dnia jego otrzymania – na nową polisę Concordia Agro. Przy zawarciu umowy należy podać przedstawicielowi Concordii kod, aby zniżka mogła się naliczyć.

 

Jak wygląda kod rabatowy?
Właśnie tak (kliknij w obrazek, aby powiększyć):

Kod zniżkowy przy polisie uprawowej - zniżka na ubezpieczenie gospodarstwa 20%

Data aktualizacji strony: 29.04.2021 r.