KONTAKT E-MAILOWY

Wypowiedzenia umów majątkowych (w tym komunikacyjnych)

Zgłoszenie kupna/sprzedaży auta

Aktualizacja danych

Zwrot składki (ubezpieczenia majątkowe)

OCHRONA DANYCH I REKLAMACJE

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Michał Ogórek

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące działalności Concordii Ubezpieczenia skontaktuj się z nami – więcej informacji

PLATFORMA ODR

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: webgate.ec.europa.eu Adres poczty elektronicznej Concordia:

JEDNOSTKI TERENOWE

Białystok

ul. Warszawska 59
15-062 Białystok

Bydgoszcz

ul. Kraszewskiego 1
85-240 Bydgoszcz

Gdańsk

ul. Budowlanych 68b
80-298 Gdańsk

Gorzów Wielkopolski

ul. Nadbrzeżna 17
66-400 Gorzów Wielkopolski

Katowice

ul. Bracka 28
40-858 Katowice

Kraków

ul. Mazowiecka 25/704

30-019 Kraków

Lublin

ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

Łódź

ul. Piotrkowska 89
90-423 Łódź

Olsztyn

ul. Barczewskiego 1
10-061 Olsztyn

Poznań

ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

Rzeszów

ul. Matejki 8A
35-064 Rzeszów

Szczecin

Al. Wojska Polskiego 62
piętro V (budynek PENTAGON)
70-477 Szczecin

Warszawa

ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Wrocław

ul. Braniborska 40
53-680 Wrocław