ubezpieczysz: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce oraz inne rośliny

ochrona od ryzyk: ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, ognia, suszy

dopłata do składki z budżetu państwa do 65%

w gradzie i przymrozkach wiosennych odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Główne zalety ubezpieczenia

 • nawet 20% zniżki dla klientów Concordii w ramach akcji „Twój Agro Rabat”
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
 • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

Zakres ubezpieczenia

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:

 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • grad,
 • deszcz nawalny i huragan,
 • susza.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

Dodatkowe ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to prosty sposób na to, aby zyskać pomoc finansową w razie wypadku.

Główne zalety ubezpieczenia:

 • ochrona nie tylko w trakcie pracy, ale również podczas zwykłych czynności
 • jednorazowe, wysokie świadczenie, jeśli Twój pobyt w szpitalu trwał pow. 30 dni
 • ugryzienie przez zwierzęta w zakresie ubezpieczenia
 • ochrona na całym świecie (wyjątek: pobyt w szpitalu tylko na terenie Unii Europejskiej)

Składka – 49 zł

Zakres ubezpieczenia (zdarzenie|suma ubezpieczenia):

 • Śmierć w następstwie wypadku | 20 000 zł
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku | 10 000 zł (100 zł za 1% uszczerbku)
 • Pobyt w szpitalu po wypadku pow. 30 dni | 10 000 zł
 • Zapadnięcie w śpiączkę po wypadku | 10 000 zł

Ubezpieczenie ziemopłodów

Ubezpieczenie ziemiopłodów – to, co zbierzesz z pola, będziemy chronić w trakcie przechowywania w budynkach, silosach, piwnicach.

Składka – zależna od sumy ubezpieczenia.

 • 119 zł – suma ubezpieczenia 50 000 zł,
 • 199 zł – suma ubezpieczenia 100 000 zł,
 • 299 zł – suma ubezpieczenia 200 000 zł.

Zakres – zdarzenia losowe, m.in.:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • zalanie,
 • eksplozja,
 • napór śniegu i lodu.

Ubezpieczenie ziemiopłodów obejmuje zdarzenia z wariantu rozszerzonego (Ogólne Warunki Ubezpieczenia Gospodarstw Rolnych „Concordia Agro”, Rozdział III Dobrowolne ubezpieczenie mienia – SPRAWDŹ).

Ochrona prawna

10 000 zł na pokrycie kosztów ochrony prawnej – składka 95 zł.

Kiedy ubezpieczenie się przyda?

 • gdy dziki zniszczą Twoje uprawy
 • gdy zostaniesz oszukany przy zakupie materiału siewnego lub środków ochrony roślin

Data aktualizacji strony: 12.05.2021 r.