ochrona przez całą dobę – w szkole, w domu, na wakacjach czy zajęciach sportowych

szeroki i elastyczny zakres

szybka wyplata świadczeń

Pakiet Żak obejmujący m.in. zwrot kosztów korepetycji

Dzieci są szczególnie narażone na wypadki, zarówno w szkole, jak i w domu, na zajęciach dodatkowych albo na wakacjach czy szkolnej wycieczce. Ubezpieczenie przed nimi nie uchroni, ale sprawi, że rodzice otrzymają środki, które mogą przeznaczyć na dodatkową rehabilitację, korepetycje czy na coś, co uprzyjemni dziecku długi okres leczenia.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona jest świadczona całą dobę, bez względu na miejsce przebywania
 • ubezpieczenie może być zawarte w formie bezimiennej – lista ubezpieczonych nie jest wymagana jeśli zostaną ubezpieczeni wszyscy uczniowie
 • ochroną mogą być objęci pracownicy szkoły, przedszkola czy żłobka
 • elastyczny zakres ochrony i proklienckie zapisy
 • jedna z najlepszych tabel uszczerbkowych na rynku (świadczenia również w przypadku drobnych urazów, oparzeń, skręceń)
 • ochrona może rozpocząć się już od następnego dnia po podpisaniu polisy
 • szybka wypłata świadczeń – bez konieczności stawiania się na komisji lekarskiej
 • odpowiedzialność podczas wyczynowego uprawiania sportu na treningach, zawodach, obozach sportowych – dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia

Zakres ubezpieczenia

Zakres podstawowy obejmuje:

 • śmierć w następstwie wypadku i wypadku komunikacyjnego
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku
 • zapadnięcie w śpiączkę w następstwie wypadku

 

Możesz rozszerzyć ochronę o dodatkowe ryzyka, w tym m.in.:

 • pobyt w szpitalu w następstwie wypadku
 • koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwem wypadku
 • poważne zachorowanie
 • przerwanie nauki w następstwie wypadku lub choroby

Data aktualizacji strony: 23.04.2021 r.