ubezpieczenie bagażu oraz fotelików dziecięcych w cenie AC

ochrona zniżki po szkodach szybowych w cenie AC

ubezpieczenie AC w formule ALL RISK

2 warianty AC do wyboru (kosztorysowy i serwisowy)

Ubezpieczenie AC Concordii oparte jest na formule ALL RISK, czyli gwarantuje ochronę przed wszelkimi zdarzeniami, które skutkują uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą pojazdu lub jego części.

Główne zalety ubezpieczenia

  • formuła All Risk
  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po każdej szkodzie bez opłaty dodatkowej składki
  • ubezpieczenie bagażu, fotelików dziecięcych oraz ochrona zniżek BM po szkodach szybowych w cenie AC
  • w wariancie serwisowym naprawa szkód w ASO w oparciu o ceny fabrycznie nowych części oryginalnych danej marki
  • możliwość wykupienia ochrony zniżki po 1 szkodzie każdego rodzaju
  • przejrzysty sposób likwidacji szkody
  • ochrona przed zdarzeniami w Polsce i na terytorium państw europejskich

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia AC Concordii gwarantuje ochronę przed wszelkimi możliwymi zdarzeniami w wyniku których uszkodzeniu, zniszczeniu czy kradzieży uległ ubezpieczony pojazd. Mogą to być zdarzenia wywołane siłami natury, wandalizmem, szkody spowodowane nieuwagą kierowcy czy szkody spowodowane przez osoby trzecie z uwzględnieniem kradzieży pojazdu lub jego części.

Tym, co wyróżnia ofertę Concordii, jest zawarta w standardowym zakresie ochrona zniżek po szkodach szybowych oraz ochrona bagażu i fotelików dziecięcych.

Ubezpieczenie AC Concordii oferowane jest w dwóch wariantach: kosztorysowym i serwisowym.

Data aktualizacji strony: 02.01.2020 r.